Wyłączenia w ubezpieczeniach na życie

Czy wiesz, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo do niewypłacenia Ci odszkodowania? To wyłączenia. Znajdziesz je w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najpopularniejszym wyłączeniem jest chyba samobójstwo – to, że rodzinom samobójców nie wypłaca się odszkodowania, jest powszechnie wiadome. Nie każdy jednak wie, że wyłączenie przestaje działać najczęściej dwa lata po zawarciu umowy.

Wyłączeniami objęte są sytuacje, w których śmierć ubezpieczanego następuje niejako „na własne życzenie”. Oprócz wyłączeń ubezpieczanego obowiązuje jeszcze karencja. Jest to początkowy okres trwania umowy, w którym ubezpieczenie „zarabia” na siebie i w którym towarzystwo ubezpieczeniowe jest chronione przed klientami, którzy zataili ciążę czy chorobę w celu otrzymania odszkodowania zaraz po kupnie polisy. Więcej o karencji poczytasz na najlepszeubezpieczenienazycie.pl.

Do najczęstszych wyłączeń należą szkody powstałe w wyniku:

  • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę poszkodowanego;
  • samobójstwa lub usiłowanie popełnienia samobójstwa w przeciągu 2 lat od zawarcia umowy;
  • działań wojennych, ataków terrorystycznych, masowych rozruchów społecznych;
  • prowadzenia pojazdów bez dokumentów;
  • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości;
  • podróży nielicencjonowanymi liniami lotniczymi;
  • zatrucia alkoholem, lekami bądź innymi środkami odurzającymi.

Tylko dokładnie przeczytanie OWU może uchronić Cię przed nieprzyjemnościami. Bardzo często klienci zarzucają towarzystwom ubezpieczeniowym nieuczciwość, gdy mieli oni rację. Wielu ludzi sądzi, że nie istnieją sytuacje, w których agencja ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Bądź świadomym konsumentem!

 

Post Navigation