Ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenie na dożycie jest idealnym wyjściem dla osób, które chcą mieć zapewniony dodatek finansowy do emerytury. Jednakże takie indywidualne ubezpieczenie terminowe można też zawrzeć również z myślą o dzieciach. Im jest dedykowana polisa z planem edukacyjnym, która zadba o ich dobry start w dorosłe życie i materialną pomoc w utrzymaniu się na studiach lub przy kupnie własnego mieszkania.

1412651_39337558Jaki jest zakres ochrony takiej polisy?

Ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym obejmuje dożycie osoby ubezpieczonej do końca okresu trwania umowy oraz jej śmierć. W obu przypadkach suma ubezpieczenia zostaje wypłacona uposażonemu dziecku lub czeka na wypłatę do ukończenia danego roku życia. Rodzic decyduje o tym, czy kapitał ma być wypłacony jednorazowo, czy w miesięcznych ratach jako wspomaganie bieżącego utrzymania. Suma polisy oraz wiek, w jakim dziecko ma otrzymać zgromadzone środki pieniężne, również są określane w momencie zawierania umowy.

Jakie dodatkowe opcje można zakupić?

Agent ubezpieczeniowy w momencie zawierania umowy może zaproponować dokupienie dodatkowych opcji ubezpieczeniowych, takich jak na przykład:

  • możliwość wypłaty miesięcznych rent w przypadku wcześniejszej śmierci ubezpieczeniowego,
  • zwolnienie z opłacania składek w przypadku inwalidztwa lub niemożności pracy z powodu choroby,
  • możliwość tymczasowego zawieszenia opłacanych składek.

Korzyści płynące z polisy z planem edukacyjnym:

  • zabezpieczenie przyszłości dziecka,
  • systematyczne oszczędzanie przez regularne odkładanie jednakowych kwot,
  • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, choroby lub śmierci,
  • zapewnienie wypłacania comiesięcznych rent w wypadku nagłej śmierci rodzica.

Post Navigation