Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie jest to produkt, który ma za zadanie chronić i zabezpieczyć finansowo bliskich po śmierci ubezpieczonego, czyli to co gwarantuje klasyczna polisa, a także gwarantuje wypłatę świadczenia  ubezpieczonemu po osiągnięciu przez niego określonego w umowie wieku.

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie i dożycie?

Tego typu polisę życiową może wykupić osoba, która osiągnęła 13 -15 lat. Najczęściej umowa ubezpieczenia zawierana jest do momentu, gdy ubezpieczony osiągnie 65 – 69 rok życia. Każde towarzystwo jednak samo ustala te granice wiekowe, dlatego mogą one się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli.  

Co gwarantuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie w przypadku twojej śmierci gwarantuje twoim bliskim wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli jednak osiągniesz określony w umowie wiek otrzymasz od towarzystwa tzw. rentę. Możesz wypłacać ją regularnie, a więc miesięcznie, kwartalnie, rocznie, itp., bądź zażądać całość sumy.